Soubor pozemků v k.ú. Srby nad Úslavou

Číslo inzerátu
98
Typ inzerátu
prodej
Kategorie nemovitosti
pozemek
Okres
Plzeň - jih

Cena
28000


Podrobný popis

Pozemky v k.ú. Srby na Úslavou:
podíl 1/4 na pozemcích:
- parc. č. 434/1, výměra 3254 m2, trvalý travní porost,
- parc. č. 493/23, výměra 403 m2, orná půda,
- parc. č. 622/19, výměra 4050 m2, orná půda,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, obec Srby, katastrální území Srby nad Úslavou na LV 36.

podíl 3/156 na pozemcích:
- parc. č. 13/2, výměra 31 m2, ostatní komunikace,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, obec Srby, katastrální území Srby nad Úslavou na LV 44.

podíl 1/16 na pozemcích:
- parc. č. 603/7, výměra 391 m2, ostatní komunikace,
- parc. č. 603/20, výměra 51 m2, zahrada,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, obec Srby, katastrální území Srby nad Úslavou na LV 341.

Pozemky se prodávají pouze jako soubor a nelze prodat jednotlivé podíly. Nemovitosti budou prodány nejvyšší nabídce.

Uvedené nemovitosti se prodávají v rámci insolvenčního řízení bez jakýchkoliv závazků.